Några av bröllopsfotografens favoriter - det här är min stil!

När du letar efter den perfekta bröllopsfotografen för ditt bröllop, se till att du verkligen älskar, älskar, älskar fotografens stil eftersom det är ganska enkelt - du får vad du ser! Under mina första år som bröllopsfotograf försökte jag ibland att anpassa mitt arbete till vad jag trodde en potentiell kund ville ha men åren har lärt mig att det inte är rättvist varken mot mina kunder eller mig. Det finns massor av otroligt duktiga bröllopsfotografer där ute som är lika skickliga men väldigt annorlunda från varandra. Det är inte en fråga om "bättre", "rätt" eller "fel" och tricket är att hitta en fotograf som fångar ditt bröllop precis som du vill att det ska bli ihågkommet.

Efter att ha fotograferat hundratals bröllop vet jag vad jag älskar och hur jag vill att min stil ska beskrivas. Jag vill att mitt arbete ska vara klassiskt, tidlöst och stilrent, att det visar sanna känslor på ett vackert sätt och jag vill att bilderna ska stå ut med oklanderlig professionalitet vad gäller fotografiska tekniker och skärpa, jag använder inga köpta mallar för min efterbehandling vilket gör att mina bilder inte ser ut som någon annans, jag är inte förtjust i "trendiga" fotofilter för att jag vill att mina bilder ska hålla i 20-30 år, jag använder inte egen rekvisita bara för att skapa stylade bilder utan vill fånga dagen och stunden som som den är med all sin naturliga skönhet och med de detaljer som DU har valt i fokus. Brudparet är huvudpersonerna i bildberättelsen om deras bröllopsdag och min uppgift är i grunden att framhäva vad som är värt att komma ihåg med kärlek!

Så, om ni håller med mig och just nu planerar ert eget bröllop, låt mig veta mer om era bröllopsplaner och välj mig som er bröllopsfotograf. Jag kommer inte att vara bröllopsfotografen med lägst pris, men jag kommer heller aldrig att kompromissa med min professionella stil och höga servicenivå. Jag kan resa världen runt för att ge dig dina drömmars bröllopsbilder, klassiska med en modern touch av lyx och som gör att du kommer ihåg din bröllopsdag med ett leende så länge du lever. Min tidigare mening är lite kliché, jag vet, men är ändå sann!

Här ovanför ser du ett av mina korrespondenskort, bestående av bilder från åtta olika bröllop 2010-2014. Nedanför ser du bilder från boudoirfotograferingar av blivande brudar.

Välkommen att höra av dig!

Linda Broström

When looking for the perfect wedding photographer for your wedding, make sure you really love, love, love his or her style because it's quite simple - you will get what you see! In my early years I sometimes tried to adjust my work to what I thought a potential client wanted but the years have taught me that approach isn't fair to neither my clients nor me. There are plenty of incredibly talented wedding photographers out there that are equally skilled but very different. It's NOT a matter of "better", "right" or "wrong" and the trick is to find a photographer that captures your wedding exactly as you want it to be remembered. After having photographed hundreds of weddings by now I know what I love and how I want my style to be described. I want my work to be classic, timeless and classy, show true emotions in a beautiful way, I want it to stand out with impeccable professionality in respect of photographic techniques and sharpness, I don't use any presets for my post processing so my photos won't look like anyone else's, I'm not fond of "trendy" photo filters because I want my work to look just as great 20 years from now, I don't add props just to create styled photos but want to capture the day and moments true as they are, with all its natural beauty and details YOU have selected in focus. You are the stars of your dream wedding day and my job is basically to accentuate what's worth remembering with love!

So, if you agree, let me know more about your wedding plans and choose me as your wedding photographer. I won't be the cheapest photographer you can find but I will never compromise with my professional style and high service level either. I will travel the world to give you wedding photos that are great, classic with a modern touch of luxury and makes you remember your wedding day with a smile for as long as you live. My previous sentence is a bit cliché, I know, but nevertheless true!

Above you can see one of my correspondence cards with photos from eight weddings 2010-2014. Below are photos from boudoir sessions for future brides.

I look forward to talk to you!

Linda Broström